Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Czasopisma On-line

Get Adobe Flash player

 E-czasopisma on-line

(Czasopisma za rok 2017 - dostęp do zasobów tylko dla czytelników biblioteki.)

Aktualizacja 14.09.2017 - 88 czasopism


Szanowni użytkownicy.


W związku ze zmianą platformy na której udostępnialiśmy skany czasopism uprzejmie prosimy osoby, które korzystały z tej formy dostępu, a także nowych czytelników o skorzystanie z formularza rejestracji w celu potwierdzenia dotychczasowych danych.


 

 

Wykaz czasopism dostępnych on-line w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu :

Lp.

Tytuł czasopisma

1.

Akcent

2. 

Arcana 

3.

Aura

4.

Biblioteka w Szkole

5. 

Bibliotekarz

6.

Biblioterapeuta

7.

Biologia w Szkole

8. 

Bliżej Przedszkola

9. 

Charaktery

10. 

Chemia w Szkole

11. 

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

12.

Coaching

14. 

Dyrektor Szkoły

15. 

Fizyka w Szkole

16.

Focus

17.

Focus Historia

18.

Fremdsprache Deutsch

19.

Geografia w Szkole

20. 

Głos Nauczycielski

21.

Język Polski

22. 

Język Polski w Gimnazjum

23. 

Język Polski w Liceum

24. 

Język Polski w Szkole 4-6

25.

Kino 

26. 

Kronika Tygodnia

27.

Kwartalnik Historyczny

28.

Kwartalnik Pedagogiczny 

29.

Kwartalnik Edukacyjny

30.

Matematyka

31.

Menedżer Zdrowia

32. 

Mówią Wieki

33. 

Najwyższy Czas

34. 

Nauczanie Początkowe

35.

Niebieska Linia

36.

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

37. 

Nowa Szkoła

38. 

Nowe Książki

39. 

Polonistyka

40. 

Poradnik Bibliotekarza

41. 

Poradnik Językowy

42.

Praca Socjalna

43. 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

44.

Przegląd Biblioteczny

45.

Przegląd Humanistyczny

46. 

Remedium

47.

Ryms 

48.

Świat Problemów

49.

Świerszczyk

50.

Szkoła Specjalna

51.

TIK w Edukacji 

52.

Twoje Dziecko

53.

Twórczość

54. 

Tygodnik Zamojski

55.

Victor Junior

56. 

W Sieci

57. 

Wiadomości Historyczne

58. 

Wiedza i Życie

59. 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

60. 

Wychowanie Muzyczne

61. 

Wychowanie w Przedszkolu

62. 

Wychowawca

63. 

Zamojski Kwartalnik Kulturalny

64.

Znak

65. 

Życie Szkoły